Menu

Amsterdam-West

Z

  • Zorg, Welzijn en Sport

Op zoek naar een onderwerp?

Zorg, Welzijn en Sport

Ingenomen standpunten fractie:

– Nog niet aan de orde

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– Een belangrijke manier om de zorgkosten voor de gemeente te beperken is door in te zetten op preventie. Welzijn heeft een belangrijke functie op het gebied van preventie door mensen met lichte interventies vroegtijdig te ondersteunen of snel door te verwijzen naar de juiste zorgverlener, zodat verergering van de situatie kan worden voorkomen. In de gemeente Amsterdam zal welzijn daarom een belangrijk onderwerp zijn voor de bestuurscommissies in de stadsdelen.

– D66 wil dat mensen die echt ondersteuning nodig hebben dit ook krijgen, maar het uitgangspunt blijft: ondersteuning waar het moet, eigen kracht waar het kan.

– D66 wil dat het stadsdeel op het gebied van welzijn directer kan sturen en wil het financiële risico verkleinen. Als er bezuinigd dient te worden, gaat de voorkeur van D66 uit naar heldere beleidskeuzes in plaats van het hanteren van de ‘kaasschaaf’: liever enkele beleidstaken afstoten dan alles te behouden en er enkele procenten op te bezuinigen.

– D66 wil er voor zorgen dat er voldoende laagdrempelige en betaalbare sport-, spel- en speelfaciliteiten blijven. Buurtinitiatieven op dit gebied juicht D66 Amsterdam-West van harte toe: bewoners weten vaak het best waar een goede plek is voor een trapveldje of een speeltuin.

– In overleg met de ouderenraad, sportorganisaties en zorgverleners wil D66 Amsterdam-West het aanbod van sport en bewegingslessen voor ouderen vorm geven in de buurt waar ouderen wonen. Hierbij kan gedacht worden aan yoga, conditietraining voor ouderen, speciale zwemuren of weerbaarheids- en valtrainingen.

– D66 wil onderhoud en schoonhouden openbare speelplekken, zodat het fijne speelplekken blijven en ongelukken worden voorkomen

– D66 wil ruimte inpassen voor sportvelden bij de vernieuwing van wijken, zowel sportvelden voor verenigingen als openbare sportvelden.

– Voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking is sporten een belangrijke manier om de zelfredzaamheid te versterken, daarom worden alle sportvoorzieningen in het stadsdeel toegankelijk gemaakt en gehouden.

– D66 wil voor ouderen een samenhangend aanbod creëren in het stadsdeel, waar zij tot op hoge leeftijd en onder deskundige begeleiding kunnen (gaan) sporten. Daarvoor is de introductie van de speeltuinen voor ouderen, waarmee men in Finland is gestart, een speelse invulling.