Menu

Amsterdam-West

W

Op zoek naar een onderwerp?

Wonen

Ingenomen standpunten fractie:

– Het percentage sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten moet zo laag mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de Kolenkit maar ook in de rest van Bos en Lommer en in sommige delen van de Baarsjes. Zo bereiken we sneller ons doel van gemengde buurten waar ook plek is voor vrije sector-huur en koop.

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– Voor een goed functionerende wereldstad is diversiteit noodzakelijk. Een bloeiende Amsterdamse economie vraagt verschillende typen mensen voor verschillende typen werk. Het is van belang een balans in de bevolkingssamenstelling te hebben, zodat iedereen zich thuis kan voelen en profiteert van de stedelijke omgeving. We moeten er voor zorgen dat het woningaanbod diverser wordt. Het opknappen van oude wijken door differentiatie van woningtypen en eigendom is een stap op weg naar het behoud van stedelijkheid.

– Met de Hallen, het Food Center, de Houthavens en de Kolenkitbuurt heeft stadsdeel West mooie gebieden in handen om uit te breiden en kwaliteit en diversiteit toe te voegen.

– Het Food Center is cruciaal als centrum voor de verdere ontwikkeling van stadsdeel West. Wij kiezen voor een geleidelijke verplaatsing naar de rand van de stad. Hierbij willen we de werkgelegenheid voor onze bewoners behouden. Het terrein van het Food Center kan uitgroeien tot een levendige wijk met kleinschalige bedrijvigheid en voorzieningen.

– D66 wil huidige bewoners meer mogelijkheden geven om hun eigen woning aan te passen aan hun wensen. Bijvoorbeeld door de ondergrens en bovengrens van samenvoegen af te schaffen.

– Verkoop van sociale huurwoningen draagt bij aan de diversiteit van buurten en een gevarieerd bezit.

– De Woningvoorraad in Amsterdam-West kenmerkt zich door een zeer laag percentage vrije huur (6%), een laag percentage eigen woningbezit en een groot deel van de woningvoorraad dat bestaat uit woningen tussen de 40 en 60 m2 gebruiksoppervlakte. D66 richt zich daarom meer op middelgrote (60 – 80 m2), grote woningen (> 80 m2) en kleinere woningen (tot 30 m2).

– De politiek heeft de afgelopen decennia voorgeschreven welke woningen er gebouwd moesten worden en daarbij zoveel eisen en beperkingen gesteld dat de bouwproductie vrijwel stil is komen te liggen. D66 kiest er nadrukkelijk voor om te bouwen, met duurzaamheid als enige belangrijke eis.