Menu

Amsterdam-West

M

Op zoek naar een onderwerp?

Mobiliteit

Ingenomen standpunten fractie:

– D66 is voor de Singelgrachtgarage. Alhoewel D66 West bezwaren had tegen bijvoorbeeld de financiering en de mate van bewonersinspraak, is duidelijk dat er teveel parkeerplek op straatniveau is in bijvoorbeeld Oud-West en Westerpark. Dit gaat ten koste van groen, fietsparkeren, speelplekken, etcetera. Het besluit om de Singelgrachtgarage te bouwen is al genomen.

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– Het realiseren van meer parkeerplekken bovengronds is niet mogelijk. Dit zou ten koste gaan van waardevolle openbare ruimte, zoals speeltuintjes en groen.

– Bewoners houden nu vaak hun auto en bijbehorende parkeervergunning aan, terwijl het genot eigenlijk een tijdlang helemaal niet nodig is. Dit is een onwenselijke situatie. Alle beschikbare parkeerplekken moeten optimaal worden benut. Bewoners zouden er daarom direct voor moeten worden beloond als zij hun parkeervergunning tijdelijk afstaan.

– De kosten van een parkeervergunning worden weer gekoppeld aan de schaarste aan parkeerplekken in een bepaalde buurt.

– Mensen die overdag Amsterdam willen bezoeken en daarbij willen parkeren zouden dit kunnen doen met de parkeervergunning van iemand die overdag juist de stad uitgaat. Het moet dus mogelijk worden om een parkeervergunning voor een bepaalde tijd te krijgen.

– Bewoners worden gestimuleerd om vaker auto’s met elkaar te gaan delen. Greenwheels, Car2Go en andere initiatieven moeten in Amsterdam-West alle ruimte krijgen. De trend dat mensen steeds meer vervoersmiddelen willen delen, in plaats van deze zelf te bezitten, moet het stadsdeel in alle opzichten omarmen.

– D66 Amsterdam-West wil bezoekerspassen voor bewoners in Amsterdam-West. Deze ruimte geeft de centrale stad, en wat betreft D66 wordt dit ingevoerd in Amsterdam-West.

– D66 is een ruim voorstander van meer (commerciële) parkeergarages in Amsterdam-West.

– Terugdringen van het gebruik van de auto.

– De fiets is hét vervoermiddel in Amsterdam-West. D66 wil voldoende ruimte en kwalitatief goede routes voor de fiets.

– Vrije fietsstroken waar mogelijk en het verbeteren van de aansluiting op het Hoofdnet Fiets.

– Betere en voldoende mogelijkheden om de fiets te stallen (stallingen en rekken): het bijplaatsbeleid t.a.v. fietsenrekken/nietjes/tulpen voortzetten.

– Op korte termijn verbieden van scooters en snorfietsen op de fietspaden en fietsstroken in Amsterdam-West.

– Streven naar goede verbindingen binnen het stadsdeel naar openbaar vervoerknooppunten, ook ’s nachts, ook naar Schiphol.

– Openbaar vervoer: vrije trambanen waar mogelijk, tijdinformatieborden bij haltes waar mogelijk.

– Elektrisch vervoer over het water zou een geweldig alternatief kunnen vormen voor het vrachtverkeer. D66 vindt dat ondernemers alle ruimte moeten krijgen voor overslag- en distributielocaties in Amsterdam-West en het stadsdeel zou moeten onderzoeken hoe dit vervoer over het water verder kan worden gestimuleerd. Het stadsdeel zelf zou de vuilophaaldienst deels via elektrisch vervoer over het water kunnen doen plaatsvinden. Dit wordt zeker mogelijk als containers voornamelijk aan de waterkant worden geplaatst.

– Het elektrische autoverkeer in Amsterdam-West moet worden ondersteund en waar mogelijk uitgebreid. D66 zet in op meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Bovendien willen we meer oplaadpunten die het driefasig-laden aanbieden, waardoor elektrische auto’s sneller kunnen worden opgeladen.