Menu

Amsterdam-West

P

  • Privacy en veiligheid

Op zoek naar een onderwerp?

Privacy en veiligheid

Ingenomen standpunten fractie:

– Door kleine ingrepen in de openbare ruimte kan de veiligheid al verbeteren. D66 heeft gezorgd voor betere straatverlichting aan de Willem de Zwijgerlaan, zodat hangjongeren daar letterlijk beter zichtbaar zijn.

– D66 heeft zich in de allereerste bestuurscommissievergadering uitgesproken tegen preventief fouilleren in West, samen met GroenLinks, SP en Piratenpartij: een meerderheid

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– D66 staat voor een veilig en rechtvaardig stadsdeel, waarin alle individuen zich vrij kunnen ontwikkelen en ontplooien. Dit vraagt om respect en tolerantie van alle individuen: homo’s, vrouwen, bewoners met een verschillende etnische achtergrond, transseksuelen, gelovigen, atheïsten, kinderen met een achterstand, bewoners met een geestelijke of fysieke beperking. Problemen tussen bewoners op een nieuw plein, het wegpesten van de eigenaar van een nieuw buurtrestaurant vanwege zijn seksuele geaardheid en het bouwen van een prachtige moskee vragen om dat respect en tolerantie van alle bewoners in Amsterdam-West.

– Politie en Justitie zijn niet de enige partijen die een bijdrage leveren aan de veiligheid van Amsterdam-West. D66 staat voor de aanpak van buurtpraktijkteams (BPT’s) en voor een aantrekkelijke en schone openbare ruimte, zonder geïsoleerde plekken zoals donkere tunnels.

– Voortzetting en uitbreiding van succesvolle projecten, zoals buurtvaders en het werkervaringsproject voor jongeren als beveiligers.

– D66 pleit voor een aanwezige en zichtbare politie die buurtgericht werkt, ondersteund door straatcoaches.

– Het handhaven van de veiligheid, zoals bijvoorbeeld met cameratoezicht, mag niet ten koste gaan van de privacy van de bewoners van Amsterdam-West. D66 is tegen preventief fouilleren omdat het teveel inbreuk maakt op de privacy van het individu.