Menu

Amsterdam-West

O

Op zoek naar een onderwerp?

Ondernemerschap

Ingenomen standpunten fractie:

– D66 wil de ambachtseconomie in West ondersteunen met matchmaking en minder regels en pas in de laatste plaats met subsidie.

– D66 wil warenmarkten (Bos en Lommermarkt, Ten Katemarkt) verduurzamen en privatiseren.

– D66 wil meer (duurzame) foodtrucks in het straatbeeld

– D66 wil op korte termijn regels voor ondernemers afschaffen zoals het verbod op gevelbankjes

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– D66 wil afspraken maken met woningcorporaties en andere vastgoedbezitters over het creëren en behouden van voldoende en betaalbare vierkante meters kantoor- en andere bedrijfsruimte in woonomgevingen en daartoe mogelijkheden creëren in het bestemmingsplan en andere regelingen.

– Stadsdeel West moet zoveel mogelijk haar ‘parels’ (onder andere cultuuraanbod, parken, festivals, vaarwegen) uit het stadsdeel promoten. Veel creatieve ideeën op het gebied van toerisme worden geïnitieerd door ondernemers uit het stadsdeel. Stadsdeel West dient deze te omarmen en, samen met Amsterdam Marketing, onder een zo’n breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen.

– De ambachtseconomie biedt kansen op banen voor met name laagopgeleiden. Daarvoor moet de aansluiting tussen het klaslokaal naar de werkvloer beter worden ingericht en moet het imago van de ambachten onder jongeren worden verbeterd. D66 zou graag zien dat DWI beter inspeelt op de vraag naar nieuw personeel bij ambachtsbedrijven. Door ervaring op te doen op de werkvloer en een ambacht te leren kunnen klanten van DWI hun positie op de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren.

– Er moet per straat een goede afweging worden gemaakt in hoeverre winkelstraatmanagement nodig is en wat van een winkelstraatmanager verwacht mag worden. Ook het gewenste resultaat moet duidelijk en helder zijn vastgelegd.

– D66 neemt als uitgangspunt dat het aan de ondernemer zelf is wanneer hij/zij open is. D66 is voor zondagsopening. D66 pleit voor het verhogen van het aantal nachtvergunningen voor winkels. Dit maakt mogelijk dat een aantal supermarktjes, bakkers en drogisterijen ook ’s avonds laat en ‘s nachts open zijn.

– D66 wil dat bijzondere markten worden gestimuleerd, zoals de Mercatormarkt en de Sunday Market. D66 streeft ook naar het koppelen van themamarkten aan de bestaande warenmarkten, die aansluiten op de mogelijkheden binnen de toeristenindustrie, waardoor extra koperspubliek kan worden aangetrokken.

– Het stadsdeel dient zich binnen haar mogelijkheden (bijvoorbeeld mbt handhavingscapaciteit) zoveel mogelijk in te zetten voor het verruimen van openingstijden van de horeca

– Bestemmingsplannen worden flexibeler. De uitgangspunten daarbij moeten zijn: ruimer bestemmen, meer gemengd bestemmen en meer tijdelijke bestemmingen.

– D66 wil minder regels, en daarmee 25% minder regeldruk realiseren: het stadsdeel moet schrappen in overbodige regels voor bedrijven over openings- en bedrijfstijden, terrassenbeleid, etc. en het stadsdeel moet vergunningsprocedures verkorten.