Menu

Amsterdam-West

V

Op zoek naar een onderwerp?

Vrijheid en mensenrechten

Ingenomen standpunten fractie:

– Uitgeprocedeerde vluchtelingen en andere mensen zonder papieren hebben recht op een menswaardig bestaan. Dit betekent dat het stadsdeel zich binnen de grenzen van haar bevoegdheden volop moet inzetten voor de bewoners van de Vluchtmarkt, de Vluchtkerk en soortgelijke initiatieven.

– D66 heeft zich in de allereerste bestuurscommissievergadering uitgesproken tegen preventief fouilleren in West, samen met GroenLinks, SP en Piratenpartij: een meerderheid

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– D66 staat voor een veilig en rechtvaardig stadsdeel, waarin alle individuen zich vrij kunnen ontwikkelen en ontplooien. Dit vraagt om respect en tolerantie van alle individuen: homo’s, vrouwen, bewoners met een verschillende etnische achtergrond, transseksuelen, gelovigen, atheïsten, kinderen met een achterstand, bewoners met een geestelijke of fysieke beperking. Problemen tussen bewoners op een nieuw plein, het wegpesten van de eigenaar van een nieuw buurtrestaurant vanwege zijn seksuele geaardheid en het bouwen van een prachtige moskee vragen om dat respect en tolerantie van alle bewoners in Amsterdam-West.

– D66 wil dat het stadsdeel actief en zichtbaar respect en tolerantie bepleit. Dit kan al door aanwezigheid bij buurtmanifestaties, herdenkingen spreekuren en buurtoverleggen.

– Antidiscriminatiecampagnes blijven van groot belang om homofobie en discriminatie van alle bewoners tegen te gaan.

– Het handhaven van de veiligheid, zoals bijvoorbeeld met cameratoezicht, mag niet ten koste gaan van de privacy van de bewoners van Amsterdam-West. D66 is tegen preventief fouilleren omdat het teveel inbreuk maakt op de privacy van het individu.