Menu

Amsterdam-West

D66 wil bierfiets aan banden leggen in West

16 september 2016 door Fractie

In het Centrum is de bierfiets vanaf 2017 niet meer welkom. En dat zou kunnen betekenen dat bierfietsen hun heil in de toekomst in andere stadsdelen gaan zoeken. Daarom diende D66 Amsterdam West afgelopen dinsdag 13 september, samen met PvdA, een motie in om op te roepen dat ook in West de bierfiets beperkt wordt.

De burgemeester is van plan te onderzoeken welke in welke gebieden in Zuid en Centrum de bierfiets verboden kan worden per 1 januari 2017. Het scenario ligt daarbij voor de hand dat de bierfiets in de gehele binnenstad verboden zal worden. D66 vreest dat dit tot nog meer bierfietsen zal leiden in straten als De Clercqstraat, Overtoom, Spaarndammerstraat, Nassaukade en Bilderdijkstraat, waar de bierfiets al steeds meer voor overlast zorgt. De aangenomen motie draagt het dagelijks bestuur van stadsdeel west dan ook op om er bij de burgemeester op aan te dringen om ook stadsdeel West te betrekken bij het onderzoek naar gebieden waar de bierfiets wordt verboden.

De motie werd opgepikt door lokale media, en er verschenen artikels in onder andere AT5 en de NL Times.

Lees verder

Stadscongres D66 Amsterdam

13 september 2016 door Fractie

Op 25 september vindt het Stadscongres van D66 Amsterdam plaats, dit jaar gecombineerd met een afdelingsvergadering. Dit congres vormt hét startschot voor het nieuwe politieke jaar. Partijleider en lijsttrekker Alexander Pechtold komt er voor naar Amsterdam en spreekt tijdens het congres.

Als thema is in dit jubileumjaar gekozen voor “50 jaar D66 Amsterdam”. Dit betekent dat er naast workshops waarin deelnemers ideeën kunnen uitwisselen over de toekomst van Amsterdam ook uitgebreid wordt stilgestaan bij de rijke geschiedenis van D66 Amsterdam in de afgelopen 50 jaar.

Kom naar CREA voor o.a. plenaire sessies met onze wethouders, kies twee van de 22 (!) workshops en woon de speciale afdelingsvergadering bij.

Voor het volledige programma en aanmelden, klik hier. 

Lees verder

Stadsdeel West wil steigerdoekreclame beperken

12 juli 2016 door Fractie

Stadsdeel West wil meer beperkingen opleggen aan steigerdoekreclame. De bestuurscommissie van West sprak zich daar vanavond over uit. Eerder deze maand was er ophef over steigerdoekreclame in Zuid  Ook in West, bijvoorbeeld op de Overtoom en Stadhouderskade, kunnen vaak maandenlang grote aangelichte reclame-uitingen aan de gevel hangen.

“Steigerdoekreclame is bedoeld om bouwsteigers te voorzien van mooie strakke steigerdoeken met reclame in plaats vaan slordige loshangende doeken”, aldus Piet Rietman van D66. “In de huidige vorm, waarbij bewoners maandenlang achter doeken wonen, schiet het echter zijn doel voorbije en aanlichting van de reclame heeft geen toegevoegde waarde. De stad is van haar bewoners en moet niet teveel ontsierd worden door commerciële uitingen.”
Op verzoek van D66 is het advies van de bestuurscommissie aan het college van B&W gewijzigd van het beperken van aanlichting van steigerdoekreclame, naar het niet toestaan van deze aanlichting. Daarnaast is, om te voorkomen dat mensen maandenlang achter een steigerdoek wonen zoals op de Overtoom of de Stadhouderskade, aan het advies toegevoegd om de beleidsregels zo aan te passen dat de ontheffing van maximaal 9 weken minder makkelijk verlengd mag worden.
Lees verder

3 juli: bepaal de koers!

21 juni 2016 door Fractie

Het landelijke verkiezingsprogramma van D66 wordt dit najaar vastgesteld. Door de leden: one person, one vote. Een mooi moment, vindt D66 Amsterdam-West, om samen na te denken over de koers van D66. Welke ideeën moeten volgens jou zéker toegevoegd worden aan ons nieuwe programma?

Op deze bijeenkomst krijg je als lid uitleg over hoe je op het congres wijzigingsvoorstellen kunt indienen op het concept-verkiezingsprogramma. Ter inspiratie zijn er bijdragen van onder andere:

Elene Walgenbach, voorzitter van de Jonge Democraten, over klimaat en armoede
Jelle de Graaf van Piratenpartij Amsterdam-West, over radicale democratisering
Zouhair Saddiki, raadslid voor D66 in Gouda, over de verhuurdersheffing
Pieter Rietman, fractievoorzitter van D66 Amsterdam-West, over kansengelijkheid

Op zondagmiddag 3 juli van 13.00 tot 16.30 uur (of een gedeelte daarvan) ben je van harte welkom in Café Belcampo, Hannie Dankbaarpassage 10 in Amsterdam.

Lees verder

Café West 15 juni: Richtingwijzers

18 juni 2016 door Maartje Oome

Op woensdag 15 juni kwam een gemengd gezelschap, waaronder enkele nieuwe leden, in een huiskamersetting samen bij Café Kostverloren. Hier werd, onder de bezielende leiding van de Van Mierlo Stichting een interactieve discussie gevoerd over de vijf richtingwijzers van de partij:

  • – Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  • – Beloon prestatie en deel de welvaart
  • – Denk en handel internationaal
  • – Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  • – Koester de grondrechten en de gedeelde waarden
Lees verder

D66 wil maatwerk sociale huur Oud-West

15 juni 2016 door Fractie

D66 maakt zich in toenemende mate zorgen over de ontwikkelingen van de woningmarkt in Oud-West. Zo is in sommige delen, Helmersbuurt en Vondelparkbuurt voorop, de sociale huurvoorraad gelijk aan of kleiner dan het aantal huishoudens met een laag inkomen. Ook neemt de huurquote, de huur als percentage van het inkomen, toe waardoor mensen in toenemende mate in financiële problemen kunnen komen. Tot slot worden er relatief veel benedenwoningen verkocht door corporaties, terwijl die juist behouden zouden moeten worden voor ouderen.

“D66 wil dat de omvang van de sociale huurvoorraad gebaseerd is op het aantal huishoudens met een laag inkomen” aldus Piet Rietman. “Dit hebben we ook in het collegeakkoord gekregen. Vanuit die invalshoek is er in Bos en Lommer, de Baarsjes, Westerpark, Bellamybuurt en Borgerbuurt teveel sociale huur, daar zijn we dus voor een afname. Tegelijkertijd zien we dat, door onder andere de verhuurdersheffing en een nieuw systeem van puntentelling, de sociale huurvoorraad in sommige buurten in Oud-West onder de 40% of zelfs 30% dreigt te zakken. Hoe je het collegebeleid ook interpreteert en omrekent, in alle gevallen is dat te weinig.”

Om grip te krijgen op de ontwikkelingen in Oud-West is op 14 juni een amendement aangenomen van D66, PvdA en SP dat vraagt om beter te monitoren welke keuzes corporaties in Oud-West maken en hen zich hierover te laten verantwoorden. Ook zullen de ‘prestatieafspraken’ tussen college en corporaties dit najaar worden besproken in de bestuurscommissie van Amsterdam-West. D66 zal ook daar zoeken naar mogelijkheden om zowel de sociale huurvoorraad als de betaalbaarheid te beschermen in die buurten waar dat het hardst nodig is.

Lees verder

Café West 15 juni Richtingwijzers

6 juni 2016 door Maartje Oome

Puzzel je soms over wat het sociaal-liberalisme inhoudt, of wil je eens een keer doorspreken over de uitgangspunten van D66? Kom dan woensdagavond 15 juni naar het D-café van D66 Amsterdam West. Daar zullen we, onder meer met de Mr. Hans van Mierlo Stichting, de uitgangspunten (de richtingwijzers) van D66 bespreken en bediscussiëren. Samen vormen de vijf richtingwijzers de basis voor de ideevorming binnen de partij en voor de D66 manier van denken over gebieden als: wonen, werken, onderwijs & cultuur, bestuur en duurzaamheid.

De vijf richtingwijzers:

-> Vertrouw op de eigen kracht van mensen

-> Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

-> Koester de grondrechten en gedeelde waarden

-> Beloon prestatie en deel de welvaart

-> Denk en handel internationaal

Op welke wijze beïnvloeden de richtingwijzers het beleid van onze partij? Zijn de richtingwijzers nog van deze tijd? Of vind je bepaalde aspecten onvoldoende in de richtingwijzers terugkomen?

We nodigen je van harte uit om hierover mee te praten op de 15e juni in Café Kostverloren om 20:00.

In het kort:

Wat?: Richtingwijzeravond
Waar?: Café Kostverloren (Tweede Kostverlorenkade 70, 1053 SB Amsterdam)
Wanneer?: 15 juni vanaf 20:00 uur

 

Lees verder

ALV 23 mei: Volle agenda en verkiezing van drie nieuwe bestuursleden

26 mei 2016 door Maartje Oome

Maandag 23 mei koos de Algemene Ledenvergadering van D66 Amsterdam West drie nieuwe bestuursleden, stelde de begroting en afdracht van fractieleden vast, en liet zich informeren door onze politici. Een verslag van een boeiende ALV.

Verkiezing nieuwe bestuursleden
Voorzitter Willem Janssen opent voor de laatste maal de vergadering en geeft het woord aan vier kandidaten die dingen naar drie functies. Thomas Hermans is op vakantie, dus stelt zich voor in een filmpje. Na het tellen van de stemmen maakt de verkiezingscommissie de nieuwe bestuursleden bekend. Laura Wytema wordt voorzitter, Thomas Hermans vicevoorzitter politiek, en Tom Bouma gaat aan de slag als algemeen bestuurslid. We feliciteren de nieuwe bestuursleden met hun functie!

Begroting en afdracht fractieleden
Na toelichting van de kascommissie en de penningmeester stelt de ALV de jaarrekening vast. Over de begroting is meer discussie. De afdeling staat er financieel gezien goed voor: ruime reserves en in 2015 significant minder uitgegeven dan begroot. Het bestuur stelt voor de afdracht van fractieleden bij te stellen: van 6,6%, ingezet in magere jaren, naar 3%, een percentage dat het meest gangbaar is in deelafdelingen. De ALV is kritisch: de discussie moet niet gaan over de omvang van de bankrekening, maar om wat je met het geld dóet. Spreekuren, cafés en campagnes mogen best wat meer kosten – kwaliteit boven kwantiteit. De penningmeester antwoordt dat ook met het terugschroeven van de afdracht, de begroting en reserves ruim voldoende zijn. De ALV stemt dan ook voor het verlagen van de afdracht naar 3% vanaf juni 2016.

Lees verder

Drie nieuwe bestuursleden D66 Amsterdam West

24 mei 2016 door Maartje Oome

Tijdens de ALV van 23 mei zijn de volgende nieuwe bestuursleden gekozen. Wij feliciteren de nieuwe bestuursleden met hun functie en wensen ze veel succes!

 

tombouma   Tom Bouma, Algemeen Bestuurslid
Tom Bouma is in het dagelijks leven Beleids- en begrotingscontroller bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag. Daarvoor liep hij stage als beleidsmedewerker bij D66, onder andere op het gebied van (overheid)financiën, arbeidsmarkt, pensioenen en zorg. Hij was persoonlijk assistent voor Kamerleden Wouter Koolmees, Steven van Weyenberg en Vera Bergkamp. Tom is sinds een jaar lang actief als ondersteuning van het bestuur van D66 Amsterdam West. Hij helpt met name bij de organisatie van Café West.
Tom: “Mijn insteek zal ten eerste zijn om meer (nieuwe) leden bij de afdeling te betrekken. Evenementen als Café West zijn een goede en laagdrempelige manier om kennis te maken met de afdeling en de vereniging. Tijdige en persoonlijke benadering zijn hierin volgens mij essentieel. Ten tweede kunnen we vaker samenwerking zoeken met andere stadsdelen en de Centrale Stad.”

 

thomashermans   Thomas Hermans, Vice Voorzitter Politiek
Thomas Hermans is Senior Product Manager bij KLM. Tijdens zijn studie European Political Economy liep hij stage bij de Nederlandse vertegenwoordiging van de Verenigde Natie in New York. Voor D66 Amsterdam organiseerde hij mede de EP campagne, waar hij zich bezig hield met kiezersanalyses, media inzet en flyeracties. Tevens nam hij deel aan de Masterclass van D66 Amsterdam en doet hij mee aan Route66, het stimuleringsprogramma voor jong D66 talent.
Thomas: “Ik denk dat ik met mijn enthousiasme, ervaring en en competenties de taken van VVP goed zou kunnen uitvoeren. Deze positie zou mij in staat stellen een wezenlijke bijdrage te leveren aan de groei en effectiviteit van D66 in Amsterdam West. Als overtuigd D66’er ben ik hiervoor enorm gemotiveerd.”

 

laurawytema   Laura Wytema, Voorzitter
Laura is al geruime tijd actief binnen D66. Ze was onder andere raadslid in Delft, waar ze zich bezighield met verkeer en vervoer, infrastructuur, ruimtelijke ordening en huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In 2014 verhuisde ze naar Amsterdam, waar ze zich aansloot bij het redactieteam en het fondsenwervingsteam van het D66 jubileumboek. Ze schreef het hoofdstuk over de rol van D66 in de stadsdelen van 1981 tot heden. Laura ziet de afdeling als het “thuishonk” binnen de vereniging.
Laura: “Het proces in aanloop naar de verkiezingen van 2018 is leuk maar ook spannend. Ik zie graag toe op een stevige en correcte voorbereiding. Daarnaast moeten we inzetten op talentmanagement: spotten, binden en opleiden, zowel voor een plek in de bestuurscommissie als de vereniging.”

Lees verder

Amsterdam West krijgt Flexstraten

18 mei 2016 door Fractie

Op dinsdag 17 mei is het Algemeen Bestuur van West akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel ‘flexstraten’, dat was ingediend door de fracties GroenLinks, D66, PvdA, SP en de Piratenpartij. Alleen de VVD stemde tegen in de bestuurscommissievergadering.

Het idee van Flexstraten ontstond nadat enkele deelnemers van de Burgertop Amsterdam op bezoek kwamen bij het Algemeen Bestuur op 27 oktober 2015. Één van de bezoekers bracht zijn idee naar voren om flexstraten te introduceren: tijdelijke uitvoering van infrastructurele maatregelen om ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers, zodat kan worden onderzocht of de maatregel effectief is en wat de gevolgen zijn. Meerdere fracties gaven aan dit een interessant voorstel te vinden onder andere omdat het gebruik van de openbare ruimte en de balans tussen fietser, voetganger en auto regelmatig tijdens bewonersbijeenkomsten aan de orde komt.

Het voorstel werd zeer positief ontvangen door portefeuillehouder Fenna Ulichki: “We kunnen niets anders dan enthousiast zijn over dit initiatief van de fracties. Het betekent meer ruimte, meer groen en meer leefbaarheid in onze straten.” Ook de D66 fractie is erg enthousiast dat het initiatiefvoorstel met zo’n grote meerderheid is aangenomen. “Dit is precies wat D66 wil; in samenspraak met bewoners meer ruimte voor bewoners”, aldus Ilana Rooderkerk, indiener namens D66.

In het voorstel Flexstraten gaan scooters versneld naar de rijbaan, wordt ingezet op meer fietsparkeerplekken en wordt gestart met de pilot ‘leefstraten’ tijdens de zomervakantie. Leefstraten zijn straten die een maand autovrij gemaakt worden, zodat de bewoners op straat kunnen ‘leven’: spelen, wandelen, lezen, tafeltennissen, zwemmen, barbecueën, sporten, et cetera. Veel bewoners zijn op vakantie dus er zijn minder auto’s en de bewoners die er nog wel zijn parkeren vier weken om de hoek. Je kunt jouw straat nog tot 22 mei aanmelden als leefstraat via het aameldformulier of via www.facebook.com/leefstraten. Op facebook kun je ook zien welke andere ideeën er zijn.

Lees verder