Menu

Amsterdam-West

Duurzame, buurtgerichte festivals

23 oktober 2016 door Fractie

Vorige week heeft Stadsdeel West per evenementenlocatie of park een “locatieprofiel” voorgesteld aan het college van B&W. Hierin staat per locatie hoe vaak er festivals mogen plaatsvinden.

“Door hier een maximum aantal aan te verbinden worden parken niet overbelast en blijft er draagvlak voor festivals” zegt Piet Rietman, fractievoorzitter van D66 West. “Parken zijn vaak het enige stukje groen in een buurt en daar moet je voorzichtig mee omgaan. Dat geldt ook voor de omwonenden: wij willen festivals die bij buurten passen en waar buurtbewoners dus blij mee zijn.”

West kiest daarom op vijf van de zes locaties voor kleine evenementen. Het Westerpark is een uitzondering en blijft zoals de afgelopen jaren een plek met tien festivaldagen (waarvan drie met muziek) voor grote festivals en daarnaast veel ruimte voor middelgrote festivals. Dit komt ook voort uit het coalitie-akkoord in West, waarin op verzoek van D66 is vastgelegd dat het aantal festivals in het Westerpark niet mag verminderen.

Op voorstel van D66 is dinsdagavond tevens besloten dat organisatoren de omwonenden per brief moeten informeren en bereikbaar moeten zijn in geval van overlast.

Lees verder

D-cafe over toekomst bestuurlijk stelsel

14 oktober 2016 door Fractie

Wat vindt D66 van de toekomst van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam? Hierover gaat D66 op zondag 16 oktober met de fractie in gesprek, voordat de gemeenteraad zich hierover buigt.
Sinds 2014 is de lokale democratie veranderd. De stadsdelen bestaan nog wel, maar de deelraden zijn overgegaan naar bestuurscommissies. De bestuurscommissies hebben andere taken en verantwoordelijkheden gekregen, waardoor ook de samenwerking met de gemeenteraad en het college veranderd is. Een commissie o.l.v. Alex Brenninkmeijer heeft onderzocht of het stelsel op deze manier goed werkt.
De commissie geeft op een aantal punten stevige kritiek op het huidige stelsel en de bestuurscultuur. Op basis van beraad met onze bestuurscommissieleden in de stadsdelen en gesprekken met leden in april en op het Stadscongres, heeft de fractie een standpunt geformuleerd.

Gemeenteraadslid en woordvoerder Mascha ten Bruggencate en één van onze dagelijks bestuurders gaan graag in gesprek met u over de invalshoek die de D66-fractie kiest. Het gesprek vindt plaats in Buurtsalon Jeltje, onder leiding van Gerhard Top en Laura Wytema, voorzitters van de deelafdelingen Nieuw West en West.

Buurtsalon Jeltje

Eerste Helmersstraat 106M

15:00 – 17:00 uur, inloop vanaf 14:30 uur

Lees verder

Spreekuur Kinkerstraat

11 oktober 2016 door Fractie

Zaterdag acht oktober hield D66 Amsterdam west haar maandelijkse straatspreekuur op de Kinkerstraat. Afgelopen maand is de vernieuwde Kinkerstraat Oost geopend, en volgend jaar staat de herinrichting van Kinkerstraat midden op de agenda. Daarom ging de fractie de straat in om aan de ondernemers te vragen hoe de herinrichting is ervaren. De grootste punten die ze hoorden waren:

– Veel ondernemers gaven een pluim voor de mensen die de herinrichting uitvoerden. Er werd veel rekening gehouden met de bereikbaarheid van de winkels en ruimte gevonden om voor zo min mogelijk overlast te zorgen met de herinrichting.

– Op een aantal plekken is de zijn de straten niet mooi afgewerkt. Op verschillende plekken is de stoep al verzakt en de stoep op sommige hoeken zo scheef, dat fietsen niet goed blijven staan.

– De feestelijke opening was niet bij alle bewoners bekend, en ook sommige ondernemers waren onvoorbereid op de grote bezoekersaantallen. De communicatie valt zeker te verbeteren, en ook tijdens de verbouwing hadden de winkeliers beter contact willen hebben met de gemeente.

– De straat wordt als mooier omschreven, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Door het aparte fietspad, is het ook veiliger. De winkeliers horen aanneembaar minder getoeter en frustratie op straat. Wel wordt de brede stoep op sommige plekken in beslag genomen door fietsen en bloemenbakken met graffiti.

– Op de hoek van de Kinkerstraat bij de Vomar zijn dagelijks bijna-ongelukken. Er is in de nieuwe situatie weinig duidelijkheid en bewoners vragen hier om een zebrapad of andere voorrangsregelingen.

Naar aanleiding van de bevindingen zal de D66 fractie van Amsterdam in gesprek gaan met het Dagelijks Bestuur, schriftelijke vragen stellen en de input meenemen voor de herinrichting van Kinkerstraat midden.

Lees verder

D66 wil bierfiets aan banden leggen in West

16 september 2016 door Fractie

In het Centrum is de bierfiets vanaf 2017 niet meer welkom. En dat zou kunnen betekenen dat bierfietsen hun heil in de toekomst in andere stadsdelen gaan zoeken. Daarom diende D66 Amsterdam West afgelopen dinsdag 13 september, samen met PvdA, een motie in om op te roepen dat ook in West de bierfiets beperkt wordt.

De burgemeester is van plan te onderzoeken welke in welke gebieden in Zuid en Centrum de bierfiets verboden kan worden per 1 januari 2017. Het scenario ligt daarbij voor de hand dat de bierfiets in de gehele binnenstad verboden zal worden. D66 vreest dat dit tot nog meer bierfietsen zal leiden in straten als De Clercqstraat, Overtoom, Spaarndammerstraat, Nassaukade en Bilderdijkstraat, waar de bierfiets al steeds meer voor overlast zorgt. De aangenomen motie draagt het dagelijks bestuur van stadsdeel west dan ook op om er bij de burgemeester op aan te dringen om ook stadsdeel West te betrekken bij het onderzoek naar gebieden waar de bierfiets wordt verboden.

De motie werd opgepikt door lokale media, en er verschenen artikels in onder andere AT5 en de NL Times.

Lees verder

Stadscongres D66 Amsterdam

13 september 2016 door Fractie

Op 25 september vindt het Stadscongres van D66 Amsterdam plaats, dit jaar gecombineerd met een afdelingsvergadering. Dit congres vormt hét startschot voor het nieuwe politieke jaar. Partijleider en lijsttrekker Alexander Pechtold komt er voor naar Amsterdam en spreekt tijdens het congres.

Als thema is in dit jubileumjaar gekozen voor “50 jaar D66 Amsterdam”. Dit betekent dat er naast workshops waarin deelnemers ideeën kunnen uitwisselen over de toekomst van Amsterdam ook uitgebreid wordt stilgestaan bij de rijke geschiedenis van D66 Amsterdam in de afgelopen 50 jaar.

Kom naar CREA voor o.a. plenaire sessies met onze wethouders, kies twee van de 22 (!) workshops en woon de speciale afdelingsvergadering bij.

Voor het volledige programma en aanmelden, klik hier. 

Lees verder

Stadsdeel West wil steigerdoekreclame beperken

12 juli 2016 door Fractie

Stadsdeel West wil meer beperkingen opleggen aan steigerdoekreclame. De bestuurscommissie van West sprak zich daar vanavond over uit. Eerder deze maand was er ophef over steigerdoekreclame in Zuid  Ook in West, bijvoorbeeld op de Overtoom en Stadhouderskade, kunnen vaak maandenlang grote aangelichte reclame-uitingen aan de gevel hangen.

“Steigerdoekreclame is bedoeld om bouwsteigers te voorzien van mooie strakke steigerdoeken met reclame in plaats vaan slordige loshangende doeken”, aldus Piet Rietman van D66. “In de huidige vorm, waarbij bewoners maandenlang achter doeken wonen, schiet het echter zijn doel voorbije en aanlichting van de reclame heeft geen toegevoegde waarde. De stad is van haar bewoners en moet niet teveel ontsierd worden door commerciële uitingen.”
Op verzoek van D66 is het advies van de bestuurscommissie aan het college van B&W gewijzigd van het beperken van aanlichting van steigerdoekreclame, naar het niet toestaan van deze aanlichting. Daarnaast is, om te voorkomen dat mensen maandenlang achter een steigerdoek wonen zoals op de Overtoom of de Stadhouderskade, aan het advies toegevoegd om de beleidsregels zo aan te passen dat de ontheffing van maximaal 9 weken minder makkelijk verlengd mag worden.
Lees verder

3 juli: bepaal de koers!

21 juni 2016 door Fractie

Het landelijke verkiezingsprogramma van D66 wordt dit najaar vastgesteld. Door de leden: one person, one vote. Een mooi moment, vindt D66 Amsterdam-West, om samen na te denken over de koers van D66. Welke ideeën moeten volgens jou zéker toegevoegd worden aan ons nieuwe programma?

Op deze bijeenkomst krijg je als lid uitleg over hoe je op het congres wijzigingsvoorstellen kunt indienen op het concept-verkiezingsprogramma. Ter inspiratie zijn er bijdragen van onder andere:

Elene Walgenbach, voorzitter van de Jonge Democraten, over klimaat en armoede
Jelle de Graaf van Piratenpartij Amsterdam-West, over radicale democratisering
Zouhair Saddiki, raadslid voor D66 in Gouda, over de verhuurdersheffing
Pieter Rietman, fractievoorzitter van D66 Amsterdam-West, over kansengelijkheid

Op zondagmiddag 3 juli van 13.00 tot 16.30 uur (of een gedeelte daarvan) ben je van harte welkom in Café Belcampo, Hannie Dankbaarpassage 10 in Amsterdam.

Lees verder

Café West 15 juni: Richtingwijzers

18 juni 2016 door Maartje Oome

Op woensdag 15 juni kwam een gemengd gezelschap, waaronder enkele nieuwe leden, in een huiskamersetting samen bij Café Kostverloren. Hier werd, onder de bezielende leiding van de Van Mierlo Stichting een interactieve discussie gevoerd over de vijf richtingwijzers van de partij:

  • – Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  • – Beloon prestatie en deel de welvaart
  • – Denk en handel internationaal
  • – Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  • – Koester de grondrechten en de gedeelde waarden
Lees verder

D66 wil maatwerk sociale huur Oud-West

15 juni 2016 door Fractie

D66 maakt zich in toenemende mate zorgen over de ontwikkelingen van de woningmarkt in Oud-West. Zo is in sommige delen, Helmersbuurt en Vondelparkbuurt voorop, de sociale huurvoorraad gelijk aan of kleiner dan het aantal huishoudens met een laag inkomen. Ook neemt de huurquote, de huur als percentage van het inkomen, toe waardoor mensen in toenemende mate in financiële problemen kunnen komen. Tot slot worden er relatief veel benedenwoningen verkocht door corporaties, terwijl die juist behouden zouden moeten worden voor ouderen.

“D66 wil dat de omvang van de sociale huurvoorraad gebaseerd is op het aantal huishoudens met een laag inkomen” aldus Piet Rietman. “Dit hebben we ook in het collegeakkoord gekregen. Vanuit die invalshoek is er in Bos en Lommer, de Baarsjes, Westerpark, Bellamybuurt en Borgerbuurt teveel sociale huur, daar zijn we dus voor een afname. Tegelijkertijd zien we dat, door onder andere de verhuurdersheffing en een nieuw systeem van puntentelling, de sociale huurvoorraad in sommige buurten in Oud-West onder de 40% of zelfs 30% dreigt te zakken. Hoe je het collegebeleid ook interpreteert en omrekent, in alle gevallen is dat te weinig.”

Om grip te krijgen op de ontwikkelingen in Oud-West is op 14 juni een amendement aangenomen van D66, PvdA en SP dat vraagt om beter te monitoren welke keuzes corporaties in Oud-West maken en hen zich hierover te laten verantwoorden. Ook zullen de ‘prestatieafspraken’ tussen college en corporaties dit najaar worden besproken in de bestuurscommissie van Amsterdam-West. D66 zal ook daar zoeken naar mogelijkheden om zowel de sociale huurvoorraad als de betaalbaarheid te beschermen in die buurten waar dat het hardst nodig is.

Lees verder

Café West 15 juni Richtingwijzers

6 juni 2016 door Maartje Oome

Puzzel je soms over wat het sociaal-liberalisme inhoudt, of wil je eens een keer doorspreken over de uitgangspunten van D66? Kom dan woensdagavond 15 juni naar het D-café van D66 Amsterdam West. Daar zullen we, onder meer met de Mr. Hans van Mierlo Stichting, de uitgangspunten (de richtingwijzers) van D66 bespreken en bediscussiëren. Samen vormen de vijf richtingwijzers de basis voor de ideevorming binnen de partij en voor de D66 manier van denken over gebieden als: wonen, werken, onderwijs & cultuur, bestuur en duurzaamheid.

De vijf richtingwijzers:

-> Vertrouw op de eigen kracht van mensen

-> Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

-> Koester de grondrechten en gedeelde waarden

-> Beloon prestatie en deel de welvaart

-> Denk en handel internationaal

Op welke wijze beïnvloeden de richtingwijzers het beleid van onze partij? Zijn de richtingwijzers nog van deze tijd? Of vind je bepaalde aspecten onvoldoende in de richtingwijzers terugkomen?

We nodigen je van harte uit om hierover mee te praten op de 15e juni in Café Kostverloren om 20:00.

In het kort:

Wat?: Richtingwijzeravond
Waar?: Café Kostverloren (Tweede Kostverlorenkade 70, 1053 SB Amsterdam)
Wanneer?: 15 juni vanaf 20:00 uur

 

Lees verder