Menu

Amsterdam-West

D66 wil middenhuur in Westerpark-West

12 dagen geleden door Fractie

D66 is voorstander van goedkope middenhuur in “Westerpark-West”, het oude ING-terrein aan de kop van de Bos en Lommerweg. In de bestuurscommissievergadering van dinsdagavond 9 mei heeft de fractie gepleit voor het plan van projectontwikkelaar Pinnacle. In dit plan, genaamd “Westerpark-West”, wordt niet alleen het oude ING-gebouw hergebruikt maar worden ook middenhuurwoningen gerealiseerd op de plek waar nu een parkeerterrein is.

“In het plan wordt bovendien een hectare groen toegevoegd aan de openbare ruimte” zegt D66-fractievoorzitter Piet Rietman. “Dat is reden één dat wij hiervoor zijn. Reden twee is dat in het voorliggende plan veel huurwoningen worden gerealiseerd van tussen 700 de 1000 euro per maand. Daar is veel behoefte aan in de stad. Wel moeten we vastleggen dat dit zo blijft en de huren in de toekomst niet boven de 1000 euro uitkomen. Wij dienen hierover een motie in, samen met andere partijen.”

 

Over twee weken wordt gestemd over deze motie en over het advies dat het stadsdeel uitbrengt over het plan. In dit advies worden twee opties voorgelegd aan het college van B&W: het plan van de projectontwikkelaar uitvoeren, of het uitvoeren zonder middenhuur en het parkeerterrein omvormen tot een stukje groen. De tweede optie zal naar verwachting tegen de 5 miljoen kosten omdat het parkeerterrein onteigend moet worden. “D66 vindt het prima om het advies in deze vorm te geven, ook omdat het zo goed aansluit op de uitkomsten van het participatieproces”, besluit Rietman. “Maar de tweede optie is zo onrealistisch duur dat dit advies de facto neerkomt op het realiseren van middenhuur woningen.

Lees verder

ALV D66 Amsterdam West: maandag 20 maart

19 maart 2017 door Maartje Oome

Datum: maandag 20 maart 2017

Tijd: inloop 19:30 uur, start vergadering 20:00 uur

Locatie: Local Hangout, Nassaukade 129

Op 21 maart 2018 gaan we voor het eerst naar de stembus voor adviescommissies. Onlangs besloot de gemeenteraad het bestuurlijk stelsel van Amsterdam te wijzigen en de huidige bestuurscommissie van West te vervangen door drie adviescommissies: De Baarsjes/Oud West, Westerpark en Bos en Lommer. Op de ledenvergadering besluiten we of we als partij mee willen doen om te zorgen dat het D66-geluid vertegenwoordigd is. Daarnaast kiezen we een Algemene Verkiezingscommissie (AVC), die zorgdraagt voor alle procedures rondom kandidaatstelling. We nemen na 3 jaar afscheid van bestuursleden Martijn, Maartje en Hans. Na afloop proosten we op het succes van afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en de inzet van alle vrijwilligers in West.

Ben je erbij? Geef het aan op Facebook!

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen 12 december
 4. Mededelingen
 5. Verkiezing secretaris
 6. Verkiezing bestuurslid campagne & communicatie
 7. Verkiezing Algemene Verkiezingscommissie
 8. Instellingsbesluit
 9. Toelichting tijdspad tot verkiezingen 2018 / planning
 10. Jaarrekening 2016
 11. Nieuws uit de fractie
 12. Bestuur: highlights jaarplan
 13. Uitslagen verkiezingen
 14. Decharge Maartje, Martijn en Hans
 15. Sluiting & borrel

De stukken tref je in de nieuwsbrief van maart 2017. Of stuur een mail naar Laura: l.wytema@d66amsterdamwest.nl.

Lees verder

Nieuw bestuurlijk stelsel: stel je kandidaat voor de adviesraad!

16 maart 2017 door Maartje Oome

In het nieuwe bestuurlijk stelsel zullen de Dagelijks Bestuurders in het stadsdeel aangesteld worden door het College van B&W. Om ervoor te zorgen dat de geluiden uit het stadsdeel goed worden gehoord, worden er tevens adviesraden ingesteld, die advies gaan geven aan het Dagelijks Bestuur.

Stadsdeel West is opgedeeld in drie buurten die elk een adviesraad krijgen: Oud-West, Bos & Lommer en Westerpark. Bewoners uit deze buurten kunnen zich kandideren voor deze adviesraden. De adviesraden bestaan uit maximaal vier bewoners.

Ook D66 West wil kandidaten naar voren brengen voor deze adviesraden middels kieslijsten. Wij zoeken kandidaten voor deze kieslijsten. Heb jij interesse om je te kandideren voor de adviesraad namens D66 West? Neem dan contact op met het bestuur.

Tevens zoeken wij leden voor de afdelingsverkiezingscommissie, die als doel heeft de kandidaatstelling voor de adviesraden onpartijdig en soepel te laten verlopen. Hiervoor zoeken wij drie enthousiaste leden. Neem bij interesse contact op met het bestuur!

Meer informatie over de formele procedure omtrent de aanmelding voor de adviesraad en de afdelingsverkiezingscommissie volgt spoedig.

 

Lees verder

Meer kansen voor ondernemers: moderniseer wetgeving en stimuleer ondernemerschap!

25 februari 2017 door Maartje Oome

Op 2 februari vond Café West plaats onder de bezielende leiding van Walter Freeman. Deze editie ging over startups. Namens de Tweede Kamerfractie van D66 was Kees Verhoeven aanwezig. Ook Erik de Heer (consulent scale-ups EY) en Erik Boer (Amsterdam Centre of Entrepreneurship) deeden hun visie over dit onderwerp met aanwezigen in het Vondel CS.

Verbeterpunten
Kees vertelde dat het kabinet op zich een aardig beleid heeft gevoerd op het gebied van startups, maar dat er duidelijke verbeterpunten mogelijk zijn. Als voorbeeld noemde hij dat er momenteel veel geld via fondsen naar reeds gedane innovatie gaat., terwijl je juist zou verwachten dat je met de middelen nieuwe initiatieven zou kunnen ondersteunen. Het kabinet kan nog meer werk maken van de fiscale regelgeving om startups te stimuleren. Onder voortouw van D66 is gewerkt aan een de startup BV, een rechtsvorm die beter op startende ondernemers is toegespitst. Het kabinet kan innovatie meer stimuleren. Bij Uber bijvoorbeeld, werd er krampachtig gereageerd, in plaats van dit concept te omarmen.

Minder regels, meer hulp
Erik de Heer (EY) was het met Kees eens; er zijn stappen gezet, maar het kan beter. Ondanks het feit dat de overheid bereikbaar en benaderbaar is, zou zij meer kunnen doen om het Nederlandse ambitieniveau te verhogen. Ondernemers zouden in staat moeten worden gesteld om te focussen op waar ze goed in zijn en daar maximaal op in zetten. Erik de Boer (ACE) voegt daaraan de rol van onderwijs toe. Nederland schermt nog niet echt met haar ondernemers. ACE focust zich erop dat ondernemerschap een grotere rol gaat spelen in het curriculum van onderwijsinstellingen. Volgens Erik Boer moeten we toe naar een situatie met minder regels, en meer elkaar verder helpen.

Lees verder

Campagneactiviteiten voor Tweede Kamer verkiezingen

1 januari 2017 door Maartje Oome

Er staan weer tal van campagneactiviteiten voor de deur. Help mee om D66 zo veel mogelijk zetels in de Tweede Kamer te bezorgen! Flyeren, canvassen, de straat op en in gesprek met, we kunnen je hulp goed gebruiken. En het is niet niet alleen nuttig, maar ook heel leuk! Lees hier het schema met de campagneactiviteiten van de komende tijd, en geef je op bij boumatom@gmail.com

 

Datum Tijdstip Locatie Verzamelen Activiteit
 

zondag 29 januari

14:00-16:00  

Bos en Lommerplein

Bongiorno (13:45) Flyeren
 

zaterdag 4 februari

14:00-16:00  

Kinkerstraat/Ten Katestraat

Doppio (13:45) Flyeren
 

zaterdag 11 februari

 

14:00-16:00

 

ntb

 

ntb

 

Flyeren

 

zaterdag 18 februari

 

14:00-16:00

 

nnb

 

ntb (13:30)

 

In Gesprek Met

zondag 26 februari 11:30-12:30 Vondelpark Vondel CS (11:00)  

Landelijke campagne: Vondelrun

 

zaterdag 4 maart

14:00-16:00 nnb ntb (13:45) Canvassen
 

donderdag 9 maart

 

17:00 – 18:30

 

Sloterdijk

 

16:45 Amsterdamsche Tram

 

 

Landelijke campagne: spitsflyeren Sloterdijk

 

zondag 12 maart

 

09:45-11:15

 

Westergasfabriek

 

09:15 Westergasterrein (Pauw studio)

 

Landelijke campagne: flyeren coffeefestival

 

maandag 13 maart

07:00-09:00  

Sloterdijk

 

07:00 Amsterdamsche Tram

Flyeren
 

maandag 13 maart

 

17:00-19:00

 

Sloterdijk

 

16:45 Amsterdamsche Tram

 

Flyeren

 

dinsdag 14 maart

 

07:00-09:00

 

Sloterdijk

 

07:00 Amsterdamsche Tram

 

Flyeren

 

dinsdag 14 maart

 

17:00-19:00

 

Sloterdijk

 

16:45 Amsterdamsche Tram

 

Flyeren

 

woensdag 15 maart

 

07:00-09:00

 

Sloterdijk

 

07:00 Amsterdamsche Tram

 

Flyeren

 

Lees verder

Verkiezingen & plannen voor 2017

21 december 2016 door Maartje Oome

Afgelopen deelafdelingsvergadering is het bestuur van de afdeling met twee nieuwe leden versterkt. Hans Mol is penningmeester geworden en vervangt hiermee Erwin Daalhuisen. Bas ten Dam is gestart als bestuurslid ledenwerving en ledenbinding. Hiermee zijn er nu nog twee vacatures in het bestuur van D66 Amsterdam West: communicatie & campagne en secretaris.

Jaarplan en activiteiten
Het jaarplan richt zich op drie speerpunten: het activeren van leden, bijdragen aan de politiek en samenwerken met andere afdelingen. Café West draagt bij aan alledrie ambities. De voorbereidingen voor de cafés in 2017 zijn in volle gang. Het bestuur kiest daarbij voor kwaliteit boven kwantiteit, maar probeert tegelijkertijd de opkomst te verhogen. Idee is om activiteiten te combineren, zoals een afdelingsvergadering met een spreker of workshop.

Afdelingsreglement
Het afdelingsreglement van D66 Amsterdam is op het stadscongres 25 september j.l. vastgesteld. Dit reglement vervangt alle reglementen van de deelafdelingen. Er zijn echter geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van het vervangen reglement van D66 Amsterdam West.

Begroting
De afdeling staat er financieel goed voor. In mei 2016 besloot de DAV de afdracht van de fractie te verlagen van 6% naar 3%. Ook met minder inkomsten kunnen we blijven sparen en mooie evenementen organiseren. Daarnaast heeft de DAV besloten €3.500 bij te dragen aan de landelijke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Terugblik op 2016
Fractievoorzitter Piet Rietman heeft de ledenvergadering een update gegeven over de activiteiten en resultaten van de fractie van het afgelopen jaar. In de campagne is destijds ingezet op deregulering, democratie en duurzaamheid. De realisatie van de freezone Jan Eef is een mooi voorbeeld van deregulering. Op het gebied van democratisering behaalde de fractie een succes met het Stadsgesprek in de Hallen. Dit is het eerste bewonersforum van Amsterdam waarvoor 1000 deelnemers geselecteerd zijn op basis van loting. In het kader van duurzaamheid is de grootste winst behaald met het groener maken van de straten in West. Op verschillende locaties is nu meer ruimte voor fiets en voetgangers en minder voor auto’s.

Veranderingen Bestuurlijk Stelsel
Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester heeft de leden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het bestuurlijk stelsel. In het voorstel dat er nu ligt worden dagelijks bestuurders van de stadsdelen straks benoemd door het college van B&W. De bestuurscommissies worden vervangen door adviescommissies met vier leden per deelgebied; West bestaat uit drie deelgebieden. De gemeenteraad buigt zich momenteel over het voorstel en neemt begin 2017 een besluit. D66 komt met een aantal wijzigingsvoorstellen.

Workshop verkiezingsprogramma
Tot slot hebben leden onder leiding van vice-voorzitter politiek Thomas Hermans thema’s verzameld en geprioriteerd voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

Lees verder

Komend jaar in elk gebied van West een bewonersforum

21 december 2016 door Fractie

Na het bewonersforum in Oud-West, krijgt Amsterdam-West in 2017 drie nieuwe bewonersfora door loting. Onlangs vond het eerste bewonersforum plaats in de vorm van het Stadsgesprek tijdens het Bellamybuurt Festival. Komend jaar komt hierop een vervolg in Bos en Lommer, De Baarsjes en Westerpark. Ilana Rooderkerk, bestuurscommissielid voor D66: “De bewoners die deelnamen aan het forum waren enthousiast over deze vorm van participatie en democratische vernieuwing. Door komend jaar in elk gebied een bewonersforum te organiseren, wil Amsterdam-West een voortrekkersrol spelen in het vergroten van de invloed van bewoners”.

Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen onderwerpen uit de buurt aandragen voor de bewonersfora. Ilana Rooderkerk: “de voorstellen uit het Stadsgesprek zijn door verschillende fracties uitgewerkt in politieke moties. De ideeën van bewoners zijn daardoor direct in besluiten omgezet.” Zo wordt op verzoek van bewoners onderzocht of de arcade in de Kinkerstraat mooier kan worden gemaakt via een online verkiezing van ontwerpen uit de buurt. Ook het idee voor een diversiteitscommissie op het gebied van seksuele oriëntatie , etniciteit en culturele achtergrond wordt samen met bewoners uitgewerkt.

Daarnaast wordt gesproken met ondernemers over fietsparkeeroverlast en de diversiteit van het winkelaanbod. Voor het bewonersforum op 12 november in de Hallen werden 1000 deelnemers geselecteerd op basis van loting. De ervaring die het stadsdeel heeft opgedaan met deze nieuwe vorm van democratie, kan worden gebruikt om nog meer bewoners in

Lees verder

Algemene beschouwingen D66 Amsterdam-West

13 december 2016 door Fractie

Dinsdag 13 december 2016 vonden de algemene beschouwingen plaats van Stadsdeel West. Hieronder vindt u de gehele tekst zoals fractievoorzitter Piet Rietman deze uitsprak.

 

 

We bespreken vanavond de gebiedsplannen zonder de bijbehorende financiële keuzes, dus ik zal het bij de hoofdlijnen houden. En die hoofdlijnen zijn voor D66, ik heb het wellicht al eens genoemd de laatste drie jaar: duurzaamheid, democratisering, deregulering. Een groenere openbare ruimte, meer en betere participatie, en meer ruimte geven aan ondernemers en bewoners. In de drie jaar dat we hier aan gewerkt hebben is er veel veranderd in West. Een grotendeels autonome ontwikkeling, los van de politiek. Je ziet het aan de huisprijzen, aan het overbieden, en de korte tijd dat woningen te koop staan. Maar bijvoorbeeld ook aan het winkel- en horeca-aanbod: hoeveel pop-upzaken met wifi zijn er in een straat, versus hoeveel kebabzaken? Worden we geholpen door een barman, of een barista? Kun je gewoon “een biertje” bestellen, of krijg je dan de vermoeiende tegenvraag “Welke van onze 47 speciaalbieren wilt u?” Nu zal D66 gentrificatie niet snel tot het kwaad bestempelen, maar laat ik het zo zeggen: wat verlang ik soms naar kebab of naar een Heineken van de tap.

Gentrificatie is niet goed of slecht – maar een middel, een redelijk onbeheersbaar middel – om buurten mee te veranderen. Om verloedering of leegstand mee te bestrijden en buurten mee te mengen. Bos en Lommer, bijvoorbeeld, mag best wel wat meer op Oud-West gaan lijken, maar Oud-West hoeft wat D66 betreft niet op Oud-Zuid te gaan lijken, of Bloemendaal. Ergens is een juiste balans. Een kebab-koffiebar-ratio van 1 op 1, of desnoods van 2 op 1 of 1 op 2, maar als er van de ene categorie er 10 zijn en van de andere 0, is een buurt uit balans. D66 kiest er als pragmatische partij voor om te zeggen: gentrificatie waar nodig. En durft het ook te zeggen als het niet meer nodig is, zoals we ook afgelopen jaar hebben gezegd dat, hoewel er in West meestal wel wat middenhuur bij kan en sociale huur er af, in Oud-West de ondergrens bereikt is. Daar zou je juist moeten zoeken naar mogelijkheden om sociale huur toe te voegen.

De middenklasse verdwijnt – terwijl een middenklasse cruciaal is voor het niveau van kansengelijkheid in een stad. Een verdwijnende middenklasse haalt de solidariteit onderuit. Zien we elkaar nog staan, op straat, aan het schoolpein, in de publieke ruimte? Blijft er plek in de stad voor lage en middeninkomens? Het antwoord op die vraag is vanuit Stadsdeel West in ieder geval: ja. Kijk bijvoorbeeld naar de middenhuur die we realiseren op de Brediuslocatie, in het ING-gebouw. Kijk bijvoorbeeld naar Bos en Lommer, waar veel maatregelen in de gebiedsplannen zich richten op het bestrijden van armoede. Daar spreekt veel ambitie uit – we zijn blij dit te lezen. D66 wil hierbij specifiek aandacht vragen voor jongeren die opgroeien in armoede. Het uitgangspunt van D66 is radicale kansengelijkheid, dat geldt voor jongeren maar bijvoorbeeld ook voor statushouders. D66 steunt de opvang van statushouders in het schoolgebouw op de Admiraal de Ruijterweg 410 en vraagt het Dagelijks Bestuur welke specifieke maatregelen er worden genomen om deze mensen in contact te laten komen met hun buren?

Ook in Oud-West/De Baarsjes is er, hoewel daar ook heel veel goed gaat, sprake van hardnekkige armoede in sommige gebieden. Enkele maatregelen die D66 wil belichten zijn: 1) laagdrempelige inloopspreekuur in De Baarsjes door vrijwilligers, 2) extra voorzieningen voor ouderen, 3) armoedepreventie voor jongeren en alleenstaanden in Oud-West. D66 ondersteunt de acties die hierbij worden ingezet in de Jan Maijenbuurt en de Borgerbuurt.

In Westerpark zijn de bewoners zeer tevreden en er is sprake van een bovengemiddeld veilige buurt. Echter ook in Westerpark is er sprake van eenzaamheid en relatief veel bewoners met een GGZ-problematiek. Goed dat dit DB hiervoor maatregelen neemt, zoals financiële salons, buurtwerkplaatsen en het versterken van netwerken voor bewoners met een GGZ-achtergrond.

Inmiddels is West aardig op stoom met het vormgeven van de dragende samenleving en het realiseren van een diverse basisvoorzieningen in de wijken. Een hoofdtaak van de bestuurscommissies! Dit leidt tot minder beroep op 1e en 2e lijns zorg. Geheel in lijn met waar D66 al drie jaar op hamert: eerst welzijn, dan zorg! Investeren in welzijn voorkomt uitgeven aan zorg. Het Dagelijks Bestuur houdt het AB hiervan op de hoogte middels een viermaandelijkse memo. D66 zou graag zien dat er weer meer lijn komt in deze memo, zodat we als AB meer grip hebben op het onderwerp, en heeft daarvoor een motie in voorbereiding.

Op het gebied van de openbare ruimte ziet D66 dat bewoners steeds meer eigenaar worden van hun leefomgeving. Initiatieven van bewoners en de inzet van het stadsdeel gaan wat D66 betreft hand in hand. Sámen zorgen we voor schone straten, onderhouden parken en leefbare buurten. Goede voorbeelden zijn het zelfbeheer van postzegelparken en de online verkiezing voor het ontwerp van de fietserstunnel in de Spaarndammerbuurt. De afvalaanpak in West, waarbij bewoners containers adopteren, dient wat D66 betreft als een mooi voorbeeld voor de rest van de stad. Om als stadsdeel nog meer ruimte te bieden voor bewoners zal D66 moties indienen voor het vergroten van de zichtbaarheid van containeradoptanten.

Het versterken van bewonersparticipatie is volgens D66 van cruciaal belang voor de werking van de lokale democratie. De afgelopen periode zijn hierin grote stappen gezet met online tools, een motie voor het eenduidig monitoren van participatie en het ‘Stadsdgesprek’ in samenwerking met de Bellamybuurtbeweging. Om een vervolg te geven aan dit bewonersforum, zal D66 een motie indienen om in 2017 ook in de overige gebieden bewonersfora te laten plaatsvinden. Daarnaast dient D66 een motie in om de arcade in de Kinkerstraat middels een online verkiezing van een mooi ontwerp te voorzien. Dit alles heeft voor D66 natuurlijk tot doel om te zorgen voor een mooiere omgeving voor bewoners. Vandaar ook dat we een volgend jaar niet twee, maar 10 leefstraten mogelijk willen maken.

De snelle ontwikkelingen zorgen ook voor flinke druk op de leefbaarheid van de openbare ruimte. Het bewonersforum in de Bellamybuurt heeft de winst laten zien van goed contact tussen stadsdeel, bewoners onderling en ondernemers. Een aantal van de eerder aangekondigde moties voor dit gebied, is een rechtstreekse vertaling van de ideeën die zijn aangedragen door bewoners; wat ons betreft hét voorbeeld van hoe de bestuurscommissie en na 2018 de adviesraad kan werken.

In de komende jaren zal het contact tussen bewoners en overheid nog gelijkwaardiger, nog minder politiek moeten worden. De stadsdelen blijven daar een rol in spelen. Díe onderwerpen die het sterkst leven bij bewoners van West – gentrificatie, armoede, een leefbare openbare ruimte – moeten daarom het meest op de voorgrond. Deze gebiedsplannen zijn wat dat betreft een goed begin.

Lees verder

ALV 12 december: blijf betrokken, juist nu!

14 november 2016 door Maartje Oome

Alexander Pechtold zond na de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen een boodschap rond naar de leden met de woorden: Wie zwijgt stemt toe, wie opstaat bouwt mee. Hij deed hiermee een oproep tot optimisme, verbondenheid en een actieve opstelling. We vragen jou, lid van D66 in Amsterdam West, op te staan en deel te nemen aan onze Algemenen Ledenvergadering van 12 december as.

Tijdens deze laatste ALV starten we met de formele voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ook stippelen we tijdens deze afdelingsvergadering de route naar 2018 uit. Wees actief, denk mee, doe mee! Tot maandag 12 december. We sluiten af met een gezellige borrel!

Concept agenda:

 1. 1. Opening
 2. 2. Vaststellen agenda
 3. 3. Vaststellen notulen 23 mei 2016
 4. 4. Mededelingen
 5. 5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 6. 6. Jaarplan 2017
 7. 7. Afdelingsreglement
 8. 8. Begroting 2017
 9. 9. Verkiezing kascommissie
 10. 10. Nieuws uit de fractie
 11. 11. Toelichting wijziging bestuurlijk stelsel
 12. 12. Rondvraag
 13. 13. Sluiting

 

Workshop verkiezingsprogramma 21:30-22:00 uur

Je kunt hier de stukken voor de ALV downloaden:

Notulen vorige vergadering Jaarplan2017, Motivatiebrief Penningmeester, Motivatiebrief Alg bestuurslid,

We sluiten de vergadering af met de kerstborrel, gezellig als je komt! 

Een andere goede manier om actief te zijn binnen D66 is lid worden van het bestuur. D66 Amsterdam West zoekt op dit moment vier nieuwe bestuursleden: een secretaris, een penningmeester, Algemeen Bestuurslid (met aandachtsgebied ledenbinding) en een bestuurslid campagne & communicatie. Klik op de functies voor een uitgebreide vacatureomschrijving. Interesse? Neem contact op met Laura Wytema: laurawytema@gmail.com.

 

Wat: Algemenen Ledenvergadering D66 Amsterdam West

Waar: Polanentheater, Polanenstraat 174, Amsterdam

Wanneer: maandag 12 december om 20.00 uur

 

Lees verder

West houdt eerste bewonersplatform door loting

31 oktober 2016 door Fractie

Op 12 november vindt het het Stadsgesprek plaats in de Hallen. Dit is het eerste bewonersforum van Amsterdam, waarvoor 1000 deelnemers geselecteerd worden op basis van loting. Met dit bewonersforum bewijst Amsterdam-West opnieuw een voorloper te zijn in democratische vernieuwing.

Bij de start van deze bestuursperiode, in 2014, maakte de nieuwgekozen Piratenpartij met de coalitiepartijen van West D66, PvdA en Groenlinks afspraken over het versterken van de lokale democratie.

Met dit nieuwe inspraakfoum in de Bellamybuurt wordt een volgende stap gezet in lokale democratische vernieuwing, zegt fractievoorzitter van de Piratenpartij Jelle de Graaf. “De bewoners rondom De Hallen worden via loting samengebracht. Ze praten direct met elkaar zonder in de weg gezeten te worden door de partijbelangen van gekozen politici.”

Het was D66 die het forum rondom De Hallen initieerde. Bestuurscommissielid Ilana Rooderkerk: “De toegenomen drukte is op het moment misschien wel het belangrijkste thema in de stad. Vaak horen we alleen de tegengestelde meningen in de discussie van bewoners die ofwel tegen extreme drukte zijn, ofwel voor alle vernieuwing.” Met het ‘Stadsgesprek’ zoals het forum is genoemd, hoopt het stadsdeel ook de bewoners te horen die tussen die twee extremen in zitten.

Voor de selectie van de bewoners wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie. Hierdoor is het mogelijk bewoners te benaderen met verschillende kenmerken, zoals gender, leeftijd en culturele achtergrond. Zo vormt het bewonersforum echt een afspiegeling van de maatschappij. De bewoners die geselecteerd zijn ontvangen hiervan bericht van het stadsdeel. Daarnaast is er nog plek voor een aantal bewoners die zichzelf kunnen aanmelden door een korte vragenlijst in te vullen. Beiden groepen kunnen aangeven deel te willen nemen via de website www.bellamybuurtbeweging.nl.

Lees verder